БИОГРАФИЈА АУТОРА

Станиша Величковић је рођен 1937. године у Врању. У род­ном месту је завршио учитељску школу, а студије књижевности на Фи­лолошком фа­култету у Београду. Докторат књижевних наука стекао је на Филолошком фа­култету у Београду 1985. године. Бави се методиком наставе књижевности, књижевном критиком и теоријом књижевности. Радио је у основним и сред­њим школама. Од 1987. године до пензионисања 2001. године професор на Филозофском факултету у Нишу, на пред­мету Теорија књижевности.

Објављене књиге:

 • Огледи из наставе књижевности, 1982.
 • Настава српскохрватског језика и књижевности у основној и сред­њој школи. Библиографски приручник за наставнике, 1984.
 • Елементи приповедне прозе, 1985.
 • Књига о учењу, 1991.
 • Књижевни процес, 1993; 1994.
 • Документ и прича, 1997.
 • Школски речник књижевних и сродних појмова, 1998.
 • Књижевност у основној школи – пети разред, 1999.
 • Интерпретације из књижевности, I, II, III, IV, 1999. и даље.
 • Уметничка проза Светолика Ранковића, 2001.
 • Књижевне интерпретације, I, II, III, IV– издање за Црну Гору, 2004. и даље.
 • Књига о учењу, друго, допуњено и прерађено издање, 2005.
 • Приповедање и поетичко мишљење, 2011.
 • Књижевност у основној школи, V, VI, VII, VIII, 2013.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s