КЊИЖЕВНОСТ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

     Приручник КЊИЖЕВНОСТ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ намењен је уче­ницима основних школа. Треба да их уведе у читање, разумевање и ту­мачење књижевног дела и олакша им савладавање програмских садржаја из српског језика и књижевности. Помаже и професорима у осмишљавању и организовању наставног процеса.
     Заснован је на редовном програму предмета Српски језик. Издања приручника стално прате промене наставног програма.
     Концепција приручника је оригинална и иновативна, заснована на оптималном програму наставе српског језика и књижевности у основним школама. Тежиште је на читању, разумевању и вредновању књижевног дела и на стицању солидног књижевног образовања.
 

linija

Приручник за ученике 5. и 6. разреда

5-6

Untitled-4

Преузмите пример обрађеног дела

Преузмите или погледајте званични програм Министарства просвете Републике Србије за 5. разред

Преузмите или погледајте званични програм Министарства просвете Републике Србије за 6. разред

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Приручник за ученике 7. разреда

7

SADRZAJ7

Преузмите пример обрађеног дела

Преузмите или погледајте званични програм Министарства просвете Републике Србије за 7. разред

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Приручник за ученике 8. разреда

8

SADRZAJ8

Преузмите пример обрађеног дела

Преузмите или погледајте званични програм Министарства просвете Републике Србије за 8. разред

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.